STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117151 Đầu thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190326.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

117152 Đầu thử máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL12/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/06/2019

117153 Đầu tiếp xúc 14 kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 188-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Oscar Còn hiệu lực
08/10/2019

117154 Đầu tiếp xúc 25 kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 188-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Oscar Còn hiệu lực
08/10/2019

117155 Đầu tiếp xúc 49 kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 188-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Oscar Còn hiệu lực
08/10/2019