STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117266 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 190-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

117267 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 242-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

117268 Đệm bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 285-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

117269 Đệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

117270 Đệm chân không (Túi hơi chân không ) cho đầu, cổ, vai và thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 02/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
29/06/2023