STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119016 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

119017 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 04/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
14/12/2023

119018 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VINASAIGON J-PHARMA 0112VBPL/VINASG Còn hiệu lực
23/12/2023

119019 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 03/2023/PL-TL Còn hiệu lực
29/12/2023

119020 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAVIPHAR 15/VBPL-HVP/22 Còn hiệu lực
17/01/2024