STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119021 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAVIPHAR 01/2024/PL-HVP Còn hiệu lực
17/01/2024

119022 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GROUP 02/2024/PL-TP Còn hiệu lực
06/03/2024

119023 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OXYPHARMA 01/2024/PL-OXY Còn hiệu lực
16/04/2024

119024 XỊT XOANG BÁCH TÂM XOAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 736/21/170000116/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/10/2021

119025 XỊT XOANG CÁT VƯỢNG HOÀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 279/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021