STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119026 Xịt xoang JAPONI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
06/10/2021

119027 Xịt Xoang Lá Lốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN PHI 01/2023/BPL-HP Còn hiệu lực
11/07/2023

119028 Xịt xoang LikiGold Spray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1934/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VITACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2020

119029 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH 02/2022/PL-KM Còn hiệu lực
07/09/2022

119030 Xịt Xoang mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC 01/2023/PL-TP Còn hiệu lực
03/08/2023