STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119031 Xịt Xoang mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC 01/2023/PL-TP Còn hiệu lực
03/08/2023

119032 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE 01/2023/PL-VIETSAFE Đã thu hồi
11/10/2023

119033 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE 01/2023/PL-VIETSAFE Còn hiệu lực
11/10/2023

119034 XỊT XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA 02/2023/PL-HC Còn hiệu lực
05/01/2024

119035 XỊT XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỆU SƠN 01/2024/PL-HC Còn hiệu lực
27/03/2024