STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119036 XỊT XOANG MŨI - TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 735/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIGSUN GROUP Còn hiệu lực
05/10/2021

119037 Xịt xoang mũi Xoamu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 01/2023/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
07/02/2023

119038 Xịt Xoang Ngũ Sắc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAMENT ÁNH DƯƠNG 02/2022/PL-ADS Còn hiệu lực
19/04/2022

119039 XỊT XOANG NGŨ SẮC HEVIXA TTBYT Loại A CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CITIPHACO 01/2023/CITIPHACO/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2023

119040 Xịt Xoang Oga TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1935/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AION VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/12/2020