STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119041 XỊT XOANG Otitis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 461/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

119042 Xịt xoang Phúc Gia TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC GIA 01/2023/PL-PG Còn hiệu lực
11/09/2023

119043 Xịt Xoang Rico TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1936/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2020

119044 XỊT XOANG SAM PLUS + TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 12621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DP SAM PHARMA Còn hiệu lực
17/09/2021

119045 Xịt Xoang Triệu Gia Đường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẠNH 01/2022/PL-HH Còn hiệu lực
06/07/2022