STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119046 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 01/2022/PL-SJK Còn hiệu lực
10/08/2022

119047 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC TÚ LINH 01/2022/PL-TULINH Còn hiệu lực
16/08/2022

119048 XỊT XƯƠNG KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 03/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
29/09/2022

119049 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 03/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
13/05/2023

119050 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TONY TONY 01/2023/PL-TONY Còn hiệu lực
16/08/2023