STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119056 Đèn hồng ngoại trị liệu 100w TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1095/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
23/11/2021

119057 Đèn hồng ngoại trị liệu 150w TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1095/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
23/11/2021

119058 Đèn hồng ngoại trị liệu 150w có hẹn giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1095/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
23/11/2021

119059 Đèn hồng ngọai trị liệu Happy Solive TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRÁI TIM HẠNH PHÚC 001PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2024

119060 Đèn hồng ngoại điều trị TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 010/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
30/09/2020