STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119086 XOA BÓP GIẢM ĐAU DARATEX TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 003/2022/PL-VPPHARM Còn hiệu lực
01/11/2022

119087 Xoa bóp giảm đau HEDAXUKA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 05/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
01/11/2022

119088 Xoa bóp Thanh Mộc Hương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 436/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Còn hiệu lực
29/06/2021

119089 XOA BÓP THẢO MỘC TRẦN KIM HUYỀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0084PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN Đã thu hồi
22/02/2020

119090 Xoa bóp Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 163.20/180000026/PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
04/06/2020