STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119091 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 23112022/BPL-BLW Còn hiệu lực
23/11/2022

119092 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 28112022/BPL-BLW Còn hiệu lực
28/11/2022

119093 Đầu dò siêu âm (Dùng cho máy siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1851/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
24/10/2019

119094 Đầu dò siêu âm 4D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

119095 Đầu dò siêu âm âm đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022