STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119096 XOANG BÁT VỊ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 857/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS Còn hiệu lực
26/11/2021

119097 XOANG ECLIPTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 125/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUTA PHARMA Còn hiệu lực
05/03/2020

119098 XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 760/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
13/10/2021

119099 Xoang mũi TTBYT Loại A CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU XANH ĐỒNG NAI 02/2023/PL-DLXĐN Còn hiệu lực
07/07/2023

119100 Xoang Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3002-1 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
11/12/2019