STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119126 Đầu dò đo độ dày giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HTV 22022022/TTBYTL-A/TTC/SYT/1 Còn hiệu lực
22/02/2022

119127 Đầu dò đoạn đặc hiệu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018554 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
23/10/2019

119128 Đầu gắn ống nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2056/190000042/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

119129 Đầu gắn ống nội soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 02/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
18/03/2024

119130 Đầu gắn ống soi dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 29/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019