STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119141 Đèn tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 209/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
06/08/2020

119142 Đèn tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
20/11/2020

119143 Đèn tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 75/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
23/02/2021

119144 Đèn tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA5 Còn hiệu lực
30/07/2023

119145 Đèn tẩy trắng răng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181078 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
28/05/2020