STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119151 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 09.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

119152 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 19/PLYV Còn hiệu lực
17/10/2023

119153 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 06012024TBA Còn hiệu lực
06/01/2024

119154 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0505 Còn hiệu lực
26/01/2024

119155 Đèn mổ treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 28/PL-VQ Còn hiệu lực
20/03/2024