STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119156 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1002/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA Còn hiệu lực
27/12/2021

119157 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1013/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

119158 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 01:2021/PL-SINGCARE Còn hiệu lực
27/01/2022

119159 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 02:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
15/02/2022

119160 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 01/2022/PL-BM Còn hiệu lực
23/02/2022