STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119181 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0268/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

119182 Đầu kim dùng với bút tiêm insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLDKLH - H29-240508-0005 Còn hiệu lực
22/05/2024

119183 Đầu Kim Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 230329-002/PLGR/HK Còn hiệu lực
30/03/2023

119184 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 36/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

119185 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 903/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2021