STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119186 Đèn trám nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA6 Còn hiệu lực
30/07/2023

119187 Đèn trám nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/CEFLA-LED/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

119188 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018673 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
22/10/2019

119189 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181892 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
13/10/2021

119190 Đèn trám quang trùng học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 01/2022/PL-CNVN Còn hiệu lực
26/12/2022