STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119196 Đầu kim tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 903/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/07/2021

119197 Đầu kim tiêm Insulin vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

119198 Đầu kim tiêm tinh chất TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MONAD 01-2024/PL-MONAD Còn hiệu lực
09/05/2024

119199 Đầu kim tiếp xúc 14 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

119200 Đầu kim tiếp xúc 25 kim thiết bị Ellisys/Ellisys Plus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022