STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119206 Xương ghép nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4742021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
05/11/2021

119207 Xương ghép nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 08052023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

119208 Xương ghép nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47B/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

119209 XƯƠNG GHÉP NHÂN TẠO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MED - AID 01/VBCBPL-MED Còn hiệu lực
24/06/2022

119210 Xương ghép tổng hợp TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019