STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119251 Xương nhân tạo Neve TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 239-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
30/09/2020

119252 Xương nhân tạo Neve TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 239-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
30/09/2020

119253 Xương sinh học (Dạng gel ) và Xương sinh học (Dạng hạt xốp) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 2100/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

119254 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng dải và dạng putty (Bi-Ostetic Foam and Putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2508 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

119255 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng hạt và khối (Bi-Ostetic Granules and Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2507 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019