STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119256 Đầu nối bảo hộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1043/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

119257 Đầu nối bảo hộ sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019196/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/02/2020

119258 Đầu nối bảo hộ sử dụng một lần (TP Filter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019183/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2019

119259 Đầu nối bình chứa máu chữ Y dùng cho hệ thống truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM 0623-129/DMEC-RA Còn hiệu lực
14/07/2023

119260 Đầu nối bình đựng dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3668 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
05/04/2021