STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119261 ĐÈN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HANAMED 01/2024/PL/HANAMED Còn hiệu lực
24/04/2024

119262 Đèn phẫu thuật (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

119263 Đèn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01.05/KQPL/SGM/2023 Còn hiệu lực
09/05/2023

119264 Đèn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 27/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
12/05/2023

119265 Đèn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 28/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
12/05/2023