STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119306 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 83/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2023

119307 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 202-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/05/2023

119308 Đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2024001PL/Getzbros Còn hiệu lực
17/05/2024

119309 Đầu côn 100 - 1000µL có phin lọc (Tips HRC UNV 1000µl F 768C/8) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Còn hiệu lực
28/06/2021

119310 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181731/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021