STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119311 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN, Còn hiệu lực
25/07/2019

119312 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VAVIM 08A/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
25/01/2022

119313 Đầu Côn (Pipette Tip) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 09/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

119314 Đầu côn (Đầu côn và đầu côn có lọc) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN FINETECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

119315 Đầu côn (Đầu côn và đầu côn có lọc) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2069/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023