STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119331 Đầu côn có lọc tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LÊ LỢI DCCL-04 Còn hiệu lực
04/12/2023

119332 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181731 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
09/06/2021

119333 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3798-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Còn hiệu lực
13/06/2021

119334 Đầu côn có màng lọc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3989-6 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị An Việt Còn hiệu lực
09/09/2021

119335 Đầu côn có màng lọc , Đầu côn , Đĩa đáy phẳng 96 giếng, Đĩa đáy U 96 giếng, Đĩa nhựa nuôi cấy vi khuẩn, Ống Cyto, Ống ly tâm, Ống nghiệm đựng nước tiểu,Ống nghiệm PCR 0.1ml ,Ống nghiệm PCR 0.2ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4032-5PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
09/11/2021