STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119336 Đầu côn có màng lọc,Đầu côn,Pipette TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3846-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Còn hiệu lực
11/06/2021

119337 Đầu côn dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 11/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
30/01/2024

119338 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1051/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/10/2019

119339 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 229/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/09/2020

119340 Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 63/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/06/2022