STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119341 Đèn soi ven TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018691 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Còn hiệu lực
26/11/2019

119342 Đèn soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 100122/PLYT-TPC Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
12/01/2022

119343 ĐÈN SOI VEN ( Tĩnh mạch ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020570/70000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Còn hiệu lực
13/04/2021

119344 Đèn soi ven Neoglo/sleeves TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

119345 Đèn Soi Ven và Phụ Kiện Kèm Theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 050422/PL-QA Còn hiệu lực
09/04/2022