STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119346 Đèn Soi Ven và Phụ Kiện Kèm Theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1306/2023/PCBPL/TBYTNKVN Đã thu hồi
11/06/2023

119347 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

119348 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191073 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
07/11/2019

119349 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-002-Neitz Còn hiệu lực
01/08/2022

119350 Đèn soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-003-Neitz Còn hiệu lực
23/09/2022