STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119361 Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm y tế các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1251 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/10/2020

119362 Đầu côn hút mẫu/Đầu típ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

119363 Đầu côn hút thuốc thử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210628-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
04/08/2021

119364 ĐẦU CÔN KHÔNG LỌC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1089/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống Còn hiệu lực
11/11/2020

119365 Đầu côn lưu mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2485/2021/180000028/PCBPL-BY CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
07/12/2021