STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119376 Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290520MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
30/05/2020

119377 Đầu dò 3 trong 1 (đo cơn co tử cung, đo tim thai, đánh dấu cơn co) cho máy sản khoa FM8000 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 39.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
23/04/2020

119378 Đầu dò 6C1 HD TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021

119379 Đầu dò 6C2 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021

119380 Đầu dò 8C3 HD TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 086-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Toàn Lực Còn hiệu lực
01/05/2021