STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119426 Đèn trám răng không dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MAXDENT 20230002MAXDENT Đã thu hồi
02/03/2023

119427 Đèn trám răng không dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230008D3 Còn hiệu lực
11/07/2023

119428 Đèn trám răng và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 473-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
31/10/2019

119429 Đèn trám trong Nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 01300522/Mon/DKLHB Còn hiệu lực
30/05/2022

119430 Đèn treo trán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1546/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
30/08/2021