STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119436 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 131/HTC-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020

119437 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2418/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN AN Còn hiệu lực
23/11/2021

119438 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 02.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

119439 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 24102022/BPL-BLW Còn hiệu lực
24/10/2022

119440 Đầu dò siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 23112022/BPL-BLW Còn hiệu lực
23/11/2022