STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119461 Đầu dò siêu âm thành mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0623/DMED/BPL Còn hiệu lực
13/04/2023

119462 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018756 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
04/11/2019

119463 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

119464 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

119465 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-63/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023