STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119466 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20122023/PL-PV018 Còn hiệu lực
16/01/2024

119467 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 17042023/PL-Reconnaissance PV .018 Còn hiệu lực
16/01/2024

119468 Đầu dò SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

119469 Đầu dò sử dụng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0504/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

119470 Đầu dò sử dụng nhiều lần dùng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0404/23 Còn hiệu lực
09/05/2023