STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119471 Đầu dò TOCO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1983/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H Còn hiệu lực
01/02/2021

119472 Đầu dò Toco dùng cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 39/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

119473 Đầu dò trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM 01/2024/CBPL/TH Còn hiệu lực
30/05/2024

119474 Đầu dò US TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1983/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H Còn hiệu lực
01/02/2021

119475 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro /Hipro -1.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022