STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119486 Đầu dò đo SpO2 dùng 1 lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
06/10/2020

119487 Đầu dò đo SpO2 dùng một lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM Còn hiệu lực
02/07/2020

119488 Đầu dò đo SpO2 dùng một lần cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN TIẾN LÂM 01/2022/PCBPL-TTL Còn hiệu lực
29/07/2022

119489 Đầu dò đo SpO2 sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 699/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
07/05/2021

119490 Đầu dò đo tim thai cho máy sản khoa FM8000 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 39.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
23/04/2020