STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119541 Đai cố định ống nội khí quản (Endotracheal Tube Holder) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018387 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
28/06/2019

119542 Đai cố định ống nội khí quản (Endotracheal Tube Holder) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018570 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
22/08/2019

119543 Đai cố định tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092103/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

119544 Đai cố định tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 8.0124/PCBPL_BB.WRT-ELB Còn hiệu lực
08/01/2024

119545 Đai cố định tư thế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 09.03/PCBPL_P.SAPO Còn hiệu lực
09/03/2022