STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119546 Đĩa nuôi cấy trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 220405/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

119547 Đĩa nuôi cấy vi giọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180948 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại AT&T Còn hiệu lực
23/09/2021

119548 Đĩa nuôi cấy vi giọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2525A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

119549 Đĩa nuôi cấy vi giọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 70/2023/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

119550 Đĩa nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-032/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2020