STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119551 Đệm lót TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

119552 Đĩa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

119553 Đĩa 4 + 8 giếng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 09/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

119554 Đĩa (miếng) đệm cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 295-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

119555 Đĩa 16 giếng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 09/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023