STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120316 Đèn Clar khám Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 18/1700000/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

120317 Đèn cồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

120318 Đèn cồn thủy tinh 100ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021

120319 Đèn cực tím TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 282/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

120320 Đèn diệt khuẩn bằng kia cực tím. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT PL012021/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC ĐẠI CHÍNH QUANG Còn hiệu lực
22/03/2021