STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120321 Đệm kê tư thế giảm áp lực dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181585 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
10/03/2021

120322 Đệm khâu phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190251.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

120323 Đệm khâu phẫu thuật sửa van tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 14.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

120324 Đệm lót kẹp phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/100523/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

120325 Đệm lót TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022