STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120331 Đèn tiểu phẫu và thăm khám kèm phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190703 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Draeger Việt Nam Còn hiệu lực
24/04/2020

120332 Đèn tiểu phẫu, bóng đèn mổ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1227 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

120333 Đèn tiểu phẫu-khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 89/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
23/02/2021

120334 Đèn trám (Curing Light) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 121/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
15/10/2021

120335 Đèn trám nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA6 Còn hiệu lực
30/07/2023