STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120341 Đèn hồng ngoại có bánh xe di chuyển ( dùng điện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 961/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

120342 Đèn hồng ngoại trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018647 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
23/10/2019

120343 Đèn hồng ngoại trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1748/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Còn hiệu lực
17/11/2020

120344 Đèn hồng ngoại trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 907/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
22/11/2021

120345 Đèn hồng ngoại trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NANOMED 001-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023