STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120551 Đèn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN030 /170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
18/12/2019

120552 Đèn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 087-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
09/10/2019

120553 Đèn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190712-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
06/11/2019

120554 Đèn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 960/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

120555 Đèn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2332021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư Khoa học kỹ thuật Đông Dương Còn hiệu lực
13/07/2021