STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120771 Đèn khám họng / mắt và phụ kiện: đầu lọc, gương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019159/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

120772 Đèn khám LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-04/HL-PCBPL/Đèn khám LED Còn hiệu lực
30/03/2023

120773 Đèn khám LUCEA và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 14/170000048/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
27/06/2019

120774 Đèn khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
24/09/2019

120775 Đèn khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 119/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019