STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
326 (Họ) Khay chỉnh nha trong suốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 161.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

327 (Họ) khóa ba chạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2021

328 (Họ) Khung kéo liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 41/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

329 (Họ) Kìm cắt, gặm tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 42A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

330 (Họ) Kim châm cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 141 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
02/08/2021