STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X PRIMUS DEXXUM T EXCELLUS OsteoSys Co.,Ltd OsteoSys Co.,Ltd Đo mật độ khoáng xương quy tắc 10 TTBYT Loại C
2 Máy đo loãng xương để bàn bằng tia X EXA3000 OsteoSys Co.,Ltd, Korea OsteoSys Co.,Ltd, Korea Đo mật độ khoáng xương quy tắc 10 TTBYT Loại C
3 Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm SONOST-2000 SONOST3000 OsteoSys Co.,Ltd, Korea OsteoSys Co.,Ltd, Korea Đo loãng xương, đo khả năng phát triển xương của trẻ quy tắc 10 TTBYT Loại B