STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu One Step Semi-Quantitative LH Urine Ovulation Test Blue Cross Bio-medical ( Beijing) Co.,Ltd Blue Cross Bio-medical ( Beijing) Co.,Ltd Hỗ trợ thụ thai bằng các dự đoán ngày rụng trứng qua đỉnh nồng độ LH. Hỗ trợ tránh thai. Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 39/2016/ TT -BYT TTBYT Loại B